(69 + 71) : 2 = 70

25.09.2017

Slovo Principála  - rekapitulace oslav 70. let výročí LS Rakovník

Asi se divíte, vážení čtenáři a diváci, proč ta rovnice místo nadpisu.  Těch pár čísel představuje naše uvažování při přípravě oslav dvou výročí našeho spolku. Jak píši v naší historii, nepřetržitá činnost loutkářů v Rakovníku začala v roce 1946 (71 let) a oficiálně byl spolek ustaven v roce 1948 (69 let).

Uspřádat dvouhodinový program, navíc s hosty, není jednoduchá, ani levná záležitost. A navíc v sudých letech, na která připadají obě výročí, pořádáme celostátní  přehlídku Letnice Rakovník.

Plánování a hlavně přípravy oslav a přehlídek ubírají citelně čas na přípravu nových pohádek. Naším cílem je především hraní divadla a chystání stále nových her. A proto padlo rozhodnutí sloučit obě výročí do jedné oslavy.

Příprava oslavy trvala, od prvního nápadu až do soboty 16. září 2017, celý rok.  Je nutno vymyslet program, kontaktovat hosty a domluvit jejich účast, vypracovat harmonogram, rozpočet, požádat o dotace, dopracovat podrobně program, vypracovat texty pro moderátory, instrukce pro herce, technický scénář se systémem využívání mikrofonů - ve kterém se musí orientovat herci i zvukaři, zadat tvorbu plakátů, jejich tisk, vyvěšení, vyrobit speciálně pro tuto akci loutky, upravit loutky stávající, vše nacvičit a to při běžné činnosti spolku. Za uplynulou sezónu jsme odehráli 47 představení!

Vše se postupně rozvíjí a pak najednou zjistíte, že hlavní host nevystoupí a sháníte nového. Tohle nás potkalo včas, takže byl čas najít jiného. Horší bylo, když jsme se dozvěděli den před konáním akce, že nemůže vystoupit Matouš Ruml. Díky Veronice Khek Kubařové a jejímu manželovi Pavlovi se i tohle povedlo vyřešit.

Další velkou neznámou je počasí. Celý rok jsme akci chystali a nacvičovali s ohledem na účinkování před radnicí a ve čtvrtek, dva dny před akcí, bylo vše jinak. Zasáhli meteorologové a akce se musela předělat pro sál Kulturního centra.

Jen příprava scénáře, textů a technického scénáře trvala desítky hodin. Totéž se týká výroby a úprav loutek. Členové spolku museli nacvičit ukázky pohádek, především z těch, které se již nějaký čas nehrají, bylo nutné zajistit záskoky za ty členy, kteří se z nejrůznějších důvodů nemohli akce zúčastnit atd.

Ovšem takto náročná akce nemá jen stinné stránky. Těmi světlými jsou setkání se skvělými, nadšenými lidmi jak ve spolku, tak mezi našimi hosty. Poděkovat musíme firmám SALK, ÚMK Rakovník a TZ Rakovník za vstřícnost při přípravě účinkování před radnicí, panu starostovi za podporu. Moc nás mrzelo, že se nemohl oslav zúčastnit.  Děkujeme také Městu Rakovník za dotaci, díky které jsme akci zvládli finančně. No a tou nejsvětlejší stránkou je setkání s těmi hlavními – s diváky všech věkových kategorií. Však také s ohledem na diváky byla celá akce připravena.

No a teď se zase pustíme do nových pohádek. Ať se máte na co těšit.

Principál rakovnických loutkářů - Tomáš Kapsa