MEZINÁRODNÍ DEN DIVADLA PRO DĚTI

05.02.2018

Mezinárodní den divadla pro děti a mládež, 20. března 2018

Mezinárodní den divadla pro děti a mládež a jeho oslavy se v médiích příliš nepropagují. Přitom  právě prostřednictvím divadelní kultury oslavujeme uznání práv dětí a mládeže na kulturní a umělecké obohacení.

Loutkové divadlo je zpravidla prvním místem, kde se děti setkávají s živou kulturou a navíc v kolektivu jiných diváků, které až dosud neznaly.  Učí se tak nejen vnímat nové podněty v cizím prostředí, ale i navazování kontaktů s vrstevníky.  A také trpělivosti, tříbí si jazyk a estetické vnímání.

Přejeme všem našim malým divákům, aby návštěva našeho divadla, a samozřejmě nejen toho našeho, byla pro ně vždy svátečním zážitkem, plným pohody, radosti i poučení.

Děti jsou budoucností naší země a našeho národa. Udělejme tedy vše pro to, aby se jejich vnímání, vzdělání a vzájemné vztahy vyvíjely  tím  správným směrem.

 

                                                                                              Ing. Tomáš Kapsa

                                                                                                     principál