Rekonstrukce v loutkovém divadle

28.04.2020

Vážení diváci, okolnostmi vynucené přerušení naší činnosti využilo Město Rakovník, vlastník divadelní budovy, k provedení rekonstrukce sociálního zařízení a vybudování sprchy v patře budovy. Stávající sociální zařízení bylo, z velké části, z doby přestavby divadla v letech 1973 - 5.  Přes veškerou naši péči již interiér nevyhovoval současným požadavkům, zařizovací předměty (byť novější) dožívaly a my jsme moc rádi, že Vám v nové sezóně budeme moci poskytnout kvalitní zázemí. Možná si říkáte, proč se v divadle staví i sprcha. Je to jednoduché. Dosud jediné místo, kde bylo možné se nejen umýt, ale umýt i štětce a nářadí, natočit vodu potřebnou k úklidu i vodu na uvaření kávy či čaje, bylo právě v prostorách WC a v přilehlé chodbičce. Ten, kdo v dílně, v patře budovy, potřeboval trochu vody, musel projít celým divadlem a zase zpět a přiznám se Vám, že to byla pěkná otrava. Když se naskytla možnost zavést vodu a odpad do patra budovy (současně s rekonstrukcí WC), využili jsme toho nejen pro zřízení výlevky pro dílnu, ale i pro zřízení sprchy. Ono po padesátiminutovém představení, v kostýmu, se šermem a pod. je nutné herci poskytnout patřičné hygienické zázemí. O smývání divadelních líčidel nemluvě. Tak, jak se rozšiřuje nabídka našich představení, do kterých vstoupila i činohra, tanec, šerm a kdo ví, s čím náš režisér přijde příště, rozšiřuje se i nutnost kvalitního zázemí nejen pro diváky, ale i pro účinkující. Ale vše se stejně nakonec odrazí ve spokojenosti diváka, kterému se dostane kvalitní představení, hrané pohodovými herci a techniky. A spokojenost Vás, diváků, je náš největší cíl.

Je na místě poděkovat Městu Rakovník za jeho podporu naší činnosti, i za péči o divadelní budovu. Snažíme se odvděčit městu kvalitní prací a reprezentací našeho města v rámci celé republiky, ať už jednotlivými představeními, na přehlídkách, pořádáním celostátní přehlídky Letnice Rakovník, nebo i nově pořádáním odborných seminářů pro loutkářské spolky, pod hlavičkou SAL SČDO. 

Naši milí diváci, těšíme se na Vás a věříme, že se v říjnu 2020 ve zdraví setkáme a společně zahájíme novou divadelní sezónu, a rovnou divadelní přehlídkou Letnice Rakovník 2020.