PF 2022

13.12.2021

Naši milí diváci a příznivci našeho divadla, přejeme Vám krásné Vánoce a v roce 2022 pevné zdraví, hodně štěstí, klid a pohodu.

Na rok 2022 chystáme celostátní loutkářskou přehlídku Letnice Rakovník 2022 a snad se nám povede i nová pohádka. Na její přípravě 

pracujeme, i když se nám covid snaží práci všemožně komplikovat. Má smůlu, my se nedáme!