Historie loutkového divadla

Loutková scéna Před branou vznikla r. 1946 při I. mateřské škole v Rakovníku a soubor složený z rodičů a přátel školky odehrál první představení dne 15. prosince 1946 o 3. hodině odpolední. Až do té doby hrál však soubor po domácnostech. Ředitelka mateřské školy, Anna Marie Spalová, proto nabídla rodičům dětí z její školky možnost hrát loutková představení přímo v budově školky.

Jeviště vzniklo probouráním stěny mezi učebnou a kabinetem a loutky poskytla baráčnická obec. Už v roce 1947 sehrála skupinka rodičů Jiráskovu Lucernu. Nevýhodou byla nutnost bourat konstrukci jeviště po každém představení, aby nebyl narušen běžný provoz školky. V lednu 1948 byl oficiálně ustaven Loutkářský soubor při Mateřské škole v Rakovníku. Zástupci souboru se setkali s prof. Skupou, navštívili divadlo Říše loutek, divadlo Radost v Brně a řadu dalších a setkali se i se světoznámým loutkářem Obrazcovem.

Při těchto návštěvách si uvědomili nutnost zbudovat vlastní divadlo, nezatížené provozem školky. Členové souboru se zaručili za hypotéku a 17. října 1950 otevřeli samostatnou divadelní budovu, která vznikla přestavěním stodoly ve dvoře školky. První pohádkou na nové scéně byl Ostrov splněných přání od Vojtěcha Cinybulka.

V roce 1972 nastudoval soubor Kvapilovu Princeznu Pampelišku, se kterou postoupil na Loutkářskou Chrudim, kde získal 2. cenu a osobní cenu za interpretaci hlavní role pro Hanu Truxovou – Pilíkovou.

Tento úspěch přiměl politické orgány města k přehodnocení přístupu k loutkářům a výsledkem byla přestavba loutkového divadla, která trvala 2 roky a loutkáři při ní odpracovali 33 000 brigádnických hodin.

Přestavěné divadlo zahájilo svoji činnost v roce 1975.

V letech 1976 -1990 soubor hrál až 52 představení ročně, po roce 1990 se ročně sehraje kolem čtyřiceti představení, včetně zájezdových. V letech 1976-1990 soubor organizoval přehlídku loutářských představení „Rakovník dětem“. V letech 1975 -1978 působilo v budově divadla i Divadlo hudby a poezie. Celkem uvedlo 11 titulů.  Soubor poskytoval několik let zázemí Lidové konzervatoři. V roce 2006 soubor navázal na tradici pořádání divadelních přehlídek a převzal z Českého Dubu přehlídku Letnice. Pořádání přehlídky předcházely stavební úpravy divadla, protože zázemí pro diváky již bylo zastaralé.

Od roku 1948 soubor sehrál na 1489 představení pro 150 395 diváků. Tři členové souboru, Jindřich Linhart, Miroslav Mates a Jan Pém jsou držiteli Zlatého odznaku J. K. Tyla. Dva členové loutkářského spolku, pánové Jan Pém a Tomáš Kapsa jsou členy Rady SAL při SČDO. Jan Pém je navíc předsedou a Tomáš Kapsa tajemníkem této organizace amatérských loutkářů.

Důležitý je pro činnost divadla i přístup Města Rakovníka, které je vlastníkem divadelní budovy a financuje provoz budovy. Pro vytváření nových her a organizaci přehlídky soubor využívá grantů vypisovaných  Městem Rakovník a Středočeským krajem.

 Největší bolestí souboru je malý zájem mladých lidí o divadelní činnost. Přes veškerou snahu se nedaří do souboru přilákat nové herce a techniky v dostatečném množství. Snad se ale i to časem podaří. Vždyť loutkové divadlo je první společenskou událostí v životě malého človíčka a zanechává stopy v jeho duši na celý život!  A není krásné být při něčem tak významném?