podpora Města Rakovník

27.12.2022

Vážení diváci a naši příznivci, i nás se dotýká výrazné zvýšení cen za energie. Obrátili jsme se tedy na vlastníka naší divadelní budovy, Město Rakovník, se žádostí o navýšení příspěvku na energie. Díky tomuto příspěvku můžeme zachovat vstupné ve výši 50,- Kč za osobu.  Zastupitelstvo města projednalo naši žádost a vyhovělo jí.  Velice si vážíme této podpory a na oplátku se budeme snažit, tak jako doposud, odvádět kvalitní práci a reprezentovat naše město na přehlídkách a představeních v rámci celé republiky. Jako tajemník Rady SAL při SČDO musím konstatovat, že takováto podpora amatérské kultury, zaměřené především na nejmenší diváky, není samozřejmostí a řada loutkářských souborů se potýká s existenčními problémy. O to více si vážíme vstřícného postoje Města Rakovník a svůj dík vyjádříme především kvalitní divadelní prací pro Vás, naše publikum.  

Za LS Před Branou  Ing. Tomáš Kapsa, principál