Letnice Rakovník 2024

02.05.2024

Ve dnech 26. až 28. dubna 2024 proběhla v Rakovníku loutkářská přehlídka Letnice Rakovník 2024. Poprvé se přehlídky zúčastnilo 7 souborů, včetně domácího. I když nástup pěkného počasí po chladných dnech vylákal řadu diváků do přírody, či v sobotu na jinou akci pro děti, pořádanou v Rakovníku, byla návštěvnost v průměru 50 diváků na každé představení.

Přehlídku zahájil v pátek 26. 4. domácí soubor s derniérou pohádek O Palečkovi a Pohádky z Krabice. Pohádky hrál v nezměněném obsazení od roku 1989 a děti viděly pohádky celkem  49 x. 

V sobotu 27. 4. přijely potěšit diváky soubory Jiskra Praha s Červenou Karkulkou, Spojáček Liberec s Kráskou a zvířetem a Říše Loutek Praha s dramatizací Čapkovy Dášeňky.

Nedělní program zahájila Jitřenka Žatec s pohádkou Boháč a boháč. Dalším představením byla Perníková chaloupka souboru Na Židli Turnov a přehlídku zakončilo představení Spolku loutkářů Louny – Princezna Koloběžka.

Přehlídka se uskutečnila díky velké finanční pomoci Města Rakovník.

Jednotlivá představení sledovala paní Hana Dotřelová, členka Rady SAL, která následně se soubory představení rozebrala, vyzdvihla co se zdařilo a navrhla případné úpravy. Je na souborech, zda tyto připomínky do svých představení zahrnou.

Jako organizátor hodnotím přehlídku jako zdařilou, nevyskytly se žádné problémy, časový program byl dodržen, představení se povedla a celá přehlídka byla milým, přátelským setkáním stejně naladěných lidí všech generací.      

Tomáš Kapsa, principál LS Před Branou Rakovník